מאיזה צד יתקרב נהג לרכבו לפני כניסתו לרכב?  *
מה הן הפעולות הראשונות שצריך נהג לעשות לאחר הכניסה לרכב, לפני תחילת הנסיעה?  *
מה עלינו לראות במראה הפנימית של הרכב?  *
כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?  *
מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?  *
מה יהיה סדר הפעולות הנכון בעת האטת מהירות הרכב?  *
מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה אחורנית?  *
נא מלא פרטים ושלח
 *
 *
 *